29 Ocak 2013 Salı

KOSGEBTEN GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ ALAN İŞ PLANI ÖRNEKLERİ KAFETERYA İSLETMECİLİĞİ İŞ PLANI ÖRNEĞİ İŞ PLANI ÖRNEKLERİ CİĞKOFTEDEN FRANCHİSE ALMAK VE CİĞKOFTE RESTORANI İSLETMEK İŞ PLANI ÖRNEĞİ

BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK GÜVENCESİ İLE ;
KOSGEBTEN GİRİŞİMCİLİK  DESTEĞİ ALAN İŞ PLANI ÖRNEKLERİ KAFETERYA İSLETMECİLİĞİ İŞ PLANI ÖRNEĞİ İŞ PLANI ÖRNEKLERİ CİĞKOFTEDEN FRANCHİSE ALMAK VE CİĞKOFTE RESTORANI İSLETMEK İŞ PLANI ÖRNEĞİ

Girişimci

(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)

KOSGEB ten girişimcilik  desteği alan İş planı örnekleri Ciğkofteden Franchise Almak ve Ciğkofte Restoranı İsletmek İş planı örneği için tedarik ve pazarlamayı merkeze bırakır, işletmesine ve satışa odaklanır. Kendi birikimi ile aile-akraba desteğiyle belli bir sermaye ortaya koyan girişimci öncelikle işletme kurulusu, idareciliği ve yöneticiliği hakkındaki bilgi eksikliklerini gidermek için

KOSGEB ile birlikte düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılmıştır. Bu eğitimle işletmecilik hakkında temel teorik ve pratik bilgiler edinmiştir. Girişimci; araştırmacı, gelişime ve değişime acık, yenilikçi, yapmayı planladığı iste teorik ve pratik olarak bilgi sahibi, iletişim kabiliyeti ve ikna gücü yüksek, ilgili sektörde hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşma anlamında kendine güvenen bir yapıya sahip olduğu için kendi işletmesinde hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Girişimcilik eğitiminden sonra işletmesini açan Girişimci işletmenin ilk yılı olan kuluçka dönemini başarıyla atlatabilmek için KOSGEB in yeni Girişimci desteğinden için KOSGEBTEN GİRİŞİMCİLİK  DESTEĞİ ALAN İŞ PLANI ÖRNEKLERİ KAFETERYA İSLETMECİLİĞİ İŞ PLANI ÖRNEĞİ İŞ PLANI ÖRNEKLERİ CİĞKOFTEDEN FRANCHİSE ALMAK VE CİĞKOFTE RESTORANI İSLETMEK İŞ PLANI ÖRNEĞİ

KOSGEBTEN GİRİŞİMCİLİK  DESTEĞİ ALAN İŞ PLANI ÖRNEKLERİ KAFETERYA İSLETMECİLİĞİ İŞ PLANI ÖRNEĞİ İŞ PLANI ÖRNEKLERİ CİĞKOFTEDEN FRANCHİSE ALMAK VE CİĞKOFTE RESTORANI İSLETMEK İŞ PLANI ÖRNEĞİ İSLETMENİN FAALİYET KONUSU

(Bu kısımda kurduğunuz isi kısaca anlatınız)

İşletmenin Faaliyet Konusu Yiyecek-İçecek Hizmetleri KOSGEB ten girişimcilik  deteği alan İş planı örnekleri Çiğköfteden Franchise Almak ve Çiğköfte Restoranı İşletmek İş planı örneği

Yiyecek-İçecek Hizmetleri işletmeciliği müşterilere yiyecek ve içecek hizmetleri

KOSGEB ten girişimcilik  deteği alan örneği. Bu sınıfta, müşteri otururken servis yapılması veya müşterinin

kendi kendisine servis yapması(self servis) ya da hazır yemeğin tesislerde yenmesi,

paketlenerek verilmesi veya siparişle adrese bırakılması yoluyla gerçekleştirilen tüm lokanta

ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri kapsanmaktadır. Bu, motorlu veya motorsuz taşıtlarla

hemen tüketim için yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesini kapsamaktadır.

Bu sınıf aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır;

-Restoran-Kafeteryalar,

-kafeteryalar,

-fastfood Restoran-Kafeteryaları,

- al götür türünden yemek yeme yerleri,

- araba ile dondurma satanlar,

KOSGEBTEN GİRİŞİMCİLİK  DESTEĞİ ALAN İŞ PLANI ÖRNEKLERİ KAFETERYA İSLETMECİLİĞİ İŞ PLANI ÖRNEĞİ İŞ PLANI ÖRNEKLERİ CİĞKOFTEDEN FRANCHİSE ALMAK VE CİĞKOFTE RESTORANI İSLETMEK İŞ PLANI ÖRNEĞİ İŞ FİKRİ VE SEÇME NEDENİ

KOSGEBTEN GİRİŞİMCİLİK  DESTEĞİ ALAN İŞ PLANI ÖRNEKLERİ KAFETERYA İSLETMECİLİĞİ İŞ PLANI ÖRNEĞİ İŞ PLANI ÖRNEKLERİ CİĞKOFTEDEN FRANCHİSE ALMAK VE CİĞKOFTE RESTORANI İSLETMEK İŞ PLANI ÖRNEĞİYİYECEK-İCECEK KOSGEB TEN GİRİŞİMCİLİK  DETEĞİ ALAN İŞ PLANI ÖRNEKLERİ CİĞKOFTEDEN FRANCHİSE ALMAK VE CİĞKOFTE RESTORANI İSLETMEK İŞ PLANI ÖRNEĞİ

Yiyecek-içecek işletmeleri; insanların kendi konutları dışında değişik nedenlerle yaptıkları

geçici seyahatlerde ve konaklamalarda yeme-içme gibi en zaruri ihtiyaçlarının giderilmesi

maksadıyla mal ve hizmet karşılığında kar etmek için kurulmuş işletmeler olarak

tanımlanabilir

Girişimcileri kendi isini kurma kararına getiren nedenleri dolayısıyla motivasyon

kaynaklarını incelediğimizde genel olarak aşağıdaki baslıklar ortaya çıkmaktadır:

-Kendi kendinin patronu olmak, başkalarından emir alarak çalışmama isteği,

-Mevcut is seçeneklerinin verdiği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına ulaşma

isteği,

-Kendi geleceğini kendi karar ve cabaları ile şekillendirme isteği,

-Kendi isini kurmak dışında hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı olma,

Bağımsız ya da esnek bir is ortamına sahip olmak,

-İs fırsatlarını değerlendirme isteği.

- Belli bir yas grubunda olmak,

- Belli bir eğitim düzeyinde olmak,

- Sektörle ilgili gerekli araştırma ve değerlendirme sonucu yatırımın karlı olacını

düşünmesi

- Firmayı en iyi şekilde temsil edeceği kanaati,

- Başka bir isle ilgilenmeme garantisi,

-Aile olarak çalışabilecek yatırımcılar,

- insan ilişkileri güçlü olmak,

- Müşteriyi sunduğu urun konusunda bilgilendirme yeteneği ve bilgisi,

4 işletmenin Hukuki Statüsü ve Secim Nedeni

işletmenin Hukuki Statüsü Şahıs İşletmesidir.

Tek kişilik şahıs işletmelerin tüm sorumluluğu ve kontrolü, tam anlamıyla işletmelerin

sahibine aittir. Bu tur işletme sekli, küçük esnaf, zanaatkarlar, hizmet sektöründe faaliyet

gösteren işletmeler ve serbest meslek sahipleri için idealdir.

İşletme kurulurken farklı bir hukuksal sekil seçilmediyse, tek kişilik işletme sekli

kendiliğinden geçerli oluyor.

Tüccar sınıfına giren tek kişilik işletmenin ticari sicil kaydı yaptırması zorunludur. Küçük

esnafta ise isteğe bağlıdır. Asgari bir sermaye ihtiyacı yoktur.

Tek kişilik şahıs şirketlerinde, işletme sahipleri, oluşabilecek her hangi bir zararı karşılamak

zorundadır ve tüm mal varlıklarıyla sorumludur.

Bir işletmenin sadece bir sahibi varsa, tek kişilik şahıs işletmesi, hukuki sekil olarak başlangıç

için idealdir.

işletmenin Misyonu

Yiyecek-İçecek hizmet sunumu ve satış faaliyetlerinde dünya standartlarına uygun sağlıklı

ve hijyenik bir hizmet sunmak. Müşteri memnuniyeti odaklı örnek bir işletme olmak

işletmenin Vizyonu

Urun ve servis hizmetinde müşterilerimizin talep ve beklentilerini karsılarken, hijyen ve

kalitenin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmektir. Hedefimiz, urun ve sistem kalitesi içerisinde

mükemmele ulaşmak için tedarikçilerimiz ve tüm çalışanlarımızla beraber en üst performansı

sergileyerek vizyonumuza ulaşma yolunda çalışmaktır

Restoran ve Kafeterya işletmeciliği sektöründe te alan çiğköfte kafe-restoran

isletmeciliği

Türkiye de Çiğköfteyi markalaştırıp alışveriş merkezlerine bile giren üreticiler her gecen gün

hedef büyütmektedir. 1009'u 310 milyon liralık ciroyla kapatan sektör, 2010 yılında 410 milyon

liraya ulaşmıştır..10 civarındaki çiğköfte zincirinin büyük bolumu ise Adıyamanlı girişimcilerin

imzasınıtasımaktadır.

Güneydoğu sofrasının vazgeçilmez tatlarından çiğköfte restoran zincirlerine alternatif olmaya

basladı.Franchise yoluyla markalasan ve hızla büyüyen çiğköfte üreticileri

4.2 İş planı örneği Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları  İş planı örnekleri

4.3 İş Akış Şeması İş planı örnekleri

4.4 İş planı örneği Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar İş planı örnekleri

4.5 İş planı örneği Hukuki Gereksinimler İş planı örnekleri

BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI

5.1 İş planı örneği Organizasyon Şeması İş planı örnekleri

5.2 İş planı örneği Görev ve Sorumluluklar İş planı örnekleri

5.3 İş planı örneği Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri İş planı örnekleri

(Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri varsa belirtilecektir.)

BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN

6.1 İş planı örneği Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri İş planı örnekleri

6.2 İş planı örneği İşletme Giderleri İş planı örnekleri

6.3 İş planı örneği Nakit Projeksiyonları İş planı örnekleri

6.4 Üretim/Satış Hedefleri İş planı örnekleri

6.5 İş planı örneği Kâra Geçiş Noktası İş planı örnekleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder